ปฏิทินกิจกรรม

อบรมสัมมนาประจำปี

จัดอบรมสัมมนาหลักสูตรทางวิชาชีพด้านบัญชี

  จัดอบรมสัมมนาหลักสูตรการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี (CPD) การตรวจสอบบัญชี กฎหมายภาษี มาตรฐานการสอบบัญชี และหัวข้ออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับด้านบัญชี โดยได้จัดขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เป็นประจำทุกปี
  ได้รับการรับรองโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ สำหรับบุคคลภายนอกที่เป็นลูกค้าของกลุ่มบริษัทโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และเพื่อเป็นการเก็บจำนวนชั่วโมงสำหรับนักบัญชี
  วิทยากรรับเชิญเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มากด้วยประสบการณ์จากแขนงต่างๆทางด้วนการบัญชี
  การจัดอบรมนี้ได้จัดขึ้นทุกปี ประมาณปลายเดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือนสิงหาคม ปีละ 2-3 ครั้ง

 
 
 
 
 
 
 
ธนาเพลส อพาร์ทเม้นท์ - อพาร์ทเม้นท์ รายเดือน-รายวัน เฟอร์ฯและสิ่งอำนวยฯครบครัน เดินทางสะดวก