บริษัทในเครือธนากรุ๊ป


บริษัท สำนักงาน สามสิบสี่ออดิต จำกัด

» รับสอบบัญชีบริษัทจำกัด บริษัทมหาชน ห้างหุ้นส่วน บริษัทประกันภัย มูลนิธิและสมาคม รวมถึงบริการตรวจสอบภายใน

      พร้อมทั้งให้คำปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดทำงบการเงิน ภาษีอากร และบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ เช่นบริการตรวจสอบภายใน บริการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ โดยผู้สอบบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญ


บริษัท 57 จำกัด

» รับจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม และหน่วยงานอื่นๆ

      ให้บริการด้านการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ จดทะเบียนกับกรมสรรพากร ยื่นงบการเงิน ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี ประกาศหนังสือพิมพ์ จัดทำรายงานการประชุม บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ขึ้นทะเบียนประกันสังคม ใบอนุญาตทำงาน (Work permit) จดทะเบียนร้านค้า เครื่องหมายการค้า เปลี่ยนแปลงกรรมการ ฯลฯ


บริษัท ธนาการบัญชี จำกัด

» รับทำบัญชี จัดทำงบการเงิน ยื่นแบบภาษี

      รับทำบัญชี ปิดบัญชีรายเดือน รายปี ปิดตรงรอบ ไม่ตรงรอบ ชำระบัญชี เปิดบริษัทใหม่ บัญชีทรัพย์สิน บัญชีเงินเดือน บัญชีสินค้ารายดัว บัญชีลูกหนี้เจ้าหนี้รายตัว บัญชีต้นทุน บัญชีเพื่อการบริหาร ฯลฯ จัดทำสมุดรายวันขั้นต้น สมุดบัญชีเเยกประเภท สมุดรายตัว งบทดลอง งบการเงิน งบกระแสเงินสด งบการเงินรวม


บริษัท ธนาบราเธอร์ส จำกัด

» ให้บริการด้านที่อยู่อาศัย ด้านอสังหาริมทรัพย์ รับเขียนโครงการกู้เงิน จัดทำรายงานศึกษาความเป็นไปได้

      บริการด้านที่อยู่อาศัย วางเเผนและให้คำปรึกษาปัญหาด้านอสังหาริมทรัพย์ รับเขียนโครงการกู้เงิน จัดทำรายงานศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility study) ปรึกษาปัญหาด้านการดำเนินธุรกิจ การขอสินเชื่อ ปรึกษาปัญหาด้านเอกสารทุกรูปเเบบ


บริษัท ธนา คอนเนคชั่น จำกัด

» รับวางระบบเน็ทเวิร์ค ติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย จำหน่ายอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ และงานระบบวงจรปิด

      รับวางระบบเน็ทเวิร์ค ทั้งภายใน ภายนอกอาคาร เหมาะสำหรับธุรกิจออฟฟิศ อพาร์ทเม้นท์ โรงงาน โรงแรม หมู่บ้าน โรงพยาบาล และสนามบิน รวมถึงงานระบบติดตั้งกล้องวงจรปิด จำหน่ายสินค้าอุปกรณ์ด้านอิเลคทรอนิคส์คอมพิวเตอร์ และสายสัญญาณทุกอย่าง


บริษัท ธนา แมเนจเม้นท์ จำกัด

» รับวางแผนด้านกฎหมาย วางแผนภาษีทุกประเภท วางระบบ และงานวางแผนเชิงธุรกิจ

      วางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย อากรเเสตมป์ ภาษีโรงเรือน กรอกเเบบภาษี เข้าพบเจ้าหน้าที่เพื่อชี้เเจง ปรึกษาเกี่ยวกับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย กฎหมายธุรกิจ วางระบบบัญชี ออกแบบระบบ แปลเอกสาร ออกแบบและสร้างเว็บไซต์


บริษัท ธนา ทรี จำกัด

» รับจ้างเขียนซอฟเเวร์ ออกแบบเวปไซต์ จดโดเมน ให้เช่าพื้นที่โฮส ออกแบบงานสิ่งพิมพ์ งานอาร์ตเวิร์ค ดีไซน์สือโฆษณา

      รับเขียนซอฟท์แวร์ตามความต้องการ ทั้งวินโดว์แอพลิเคชั่นและเว็บแอพลิเคชั่น ออกแบบเว็บไซต์ จดโดเมน เช่าโฮส ราคาพิเศษ รวมถึงออกแบบสื่อโฆษณา งานอาร์ตเวิร์คต่างๆทุกรูปแบบ